logo

CAREER

 1. ประกันสังคม
 2. ประกันสุขภาพและประกันชีวิต
 3. ชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงาน
 4. พักร้อน 6-10 วัน/ปี
 5. โบนัสประจำปี, ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 6. การท่องเที่ยวประจำปี, งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 7. ค่าคอมมิชชั่น, ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์ สำหรับบางตำแหน่ง
 8. ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด
 9. มีการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 10. สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
 11. ตรวจสุขภาพประจำปี